เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือผู้บริหารบริษัท Solvay เบลเยียม
กงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

ความก้าวหน้าและความร่วมมือในการจัดการเรื่องการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 57 ออท. ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนจากภาครัฐของไทยและหน่วยงานที่ทำงานด้านแรงงานและการประมงในอียู อาทิ สมาคม European Fisheries Association สมาคม Foreign Trade Association  และองค์กร BSCI เกี่ยวกับความก้าวหน้าและความร่วมมือในการจัดการเรื่องการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง ภายในงานผู้แทนจากฝั่งอียูได้แสดงความยินดีและขื่นชมในการทำงานของไทยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงเป็นอย่างดี IMG_4582 fish2 fisheries1 fish3

ไทย