พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพุทธาราม
ผลการสำรวจความเห็นแกนนำชุมชนต่อการเข้าร่วมประชุม ASEM 10 ของนายกรัฐมนตรี

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในลักเซมเบิร์กแจ้งชื่อเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลักเซมเบิร์ก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย

ในลักเซมเบิร์กและครอบครัว  ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสมหามงคล   เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 20.30 น.

ที่ Centre Culturel <<Tramsschapp>>

49, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg – Limpertsberg

โดยขอความร่วมมือพี่น้องแจ้งชื่อเข้าร่วมงานทางอีเมล์ thaidaylux@thaiembassy.be

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

************************

 

 

              

ไทย