กงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในลักเซมเบิร์กแจ้งชื่อเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลักเซมเบิร์ก

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพุทธาราม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 อัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ในฐานะอุปทูตได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพุทธาราม เบลเยียม

 

 

ไทย