ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในลักเซมเบิร์กแจ้งชื่อเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูตนพปฎลและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พบปะนักธุรกิจเบลเยียมที่สำนักงาน VOKA Metropolitan ณ กรุงบรัสเซลส์

พิธีทอดกฐิน ณ เมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 นางอรุณรุง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นประธานในงานกฐินของวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ณ ศูนย์วัฒนธรรม เมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์กIMG_6569IMG_6572IMG_6576IMG_6574

ไทย