พิธีทอดกฐิน ณ เมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์ก
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูร่วมแสดงเทศกาลดนตรี 1000 Voices for Peace

เอกอัครราชทูตนพปฎลและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พบปะนักธุรกิจเบลเยียมที่สำนักงาน VOKA Metropolitan ณ กรุงบรัสเซลส์

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ นพปฎล คุณวิบูลย์ กล่าวถ้อยแถลงแก่นักธุรกิจเบลเยียมที่สำนักงาน VOKA Metropolitan ณ กรุงบรัสเซลส์  เอกอัครราชทูตฯ ให้ความมั่นใจแก่ผู้เข่าร่วมงานประมาณ 20 คนว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในวิถีไทยๆ  และขอให้นักธุรกิจมีความมั่นใจในบรรยากาศการค้าและการลงทุนในประเทศไทยและโอกาสการค้าและการลงทุนในไทย โดยเฉพาะเมื่อไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและประชาคมอาเซียนจะเริ่มในปี 2558

Amassador Speech VOKA 5 November 2014

 

ไทย