เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภรรยาร่วมชมการแสดงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูที่การแสดงคอนเสิร์ต “หนึ่งพันเสียงเพื่อสันติภาพ” ที่โบส์ถ Basilica of the Sacred Heart
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เยี่่ยมชมงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุลและคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุลและคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเนื่องในโอกาสเยือนเบลเยียมเพื่อร่วมโครงการ One Thousand  Voices for Peace” จัดขึ้นโดย Flanders Festival Brussels ระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และเพื่อส่งเสริมสันติภาพ

คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้ร่วมแสดงกับ Furiant Chamber Choir ณ Saint-Nicolas’ Church เมือง Ghent เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และในคอนเสิร์ทสุดท้ายของโครงการที่โบส์ถ Basilica of the Sacred Heart โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลด์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงด้วย

 

ไทย