เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุลและคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เยี่่ยมชมงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางไปเยี่ยมชมงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2557 โดยเป็นงานแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ประกอบการของประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศทั่วโลก รวมมากกว่า 4,000 ราย ซึ่งงานได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 45 ปีและได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงบุคคลทั่วไป คาดว่ามีคนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นมากกว่า 130,000 คน ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด ด้านศัลยกรรม รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ และอื่นๆ

 

ไทย