ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เยี่่ยมชมงาน MEDICA 2014 ที่เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมนี
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เยี่ยมชม Group T มหาวิทยาลัย Leuven

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และภริยาได้เดินทางไปลักเซมเบิร์กเพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก ถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์ แด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pierre Bley สมุหราชมณเฑียร เพื่อรับฟังคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับพิธีการถวายพระราชสาส์น จากนั้นเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้พบนาง Anne Masotti รองอธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อมอบสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอดถอน และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30น. เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาได้เข้าเฝ้าแกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กเพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งฯ

ในโอกาสเยือนลักเซมเบิร์กครั้งนี้ เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตได้พบหารือกับเอกอัครราชทูต Marc Ungeheuer ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก นาย Jean-Paul Reiter รักษาการอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง และนาย Gabriel Baptista ผอ.กรมการเมืองรับผิดชอบภูมิภาคเอเชีย อาเซ็ม และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อหารือเกี่ยวกับ (1) ความเป็นไปได้ในการจัดการเยือนประเทศไทยโดยนักธุรกิจระดับสูงของลักเซมเบิร์ก (2) การจัดงานในโอกาสครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต (3) กำหนดการจัดการประชุม ASEM Symposium และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM ในปี 2558 และ (4) การตรวจลงตราให้พระภิกษุไทยในลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้หารือกับผู้แทนชุมชนไทยเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้งวัดไทยพุทธารามลักเซมเบิร์ก

ไทย