เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เยี่ยมชม Group T มหาวิทยาลัย Leuven

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต ได้เยี่ยมชม Group T (สถานศึกษาด้านวิศวกรรม) มหาวิทยาลัย Leuven ตามคำเชิญของ ศาสตราจารย์ ดร. Johan de Graeve ประธาน Group T มหาวิทยาลัย Leuven เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Group T และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร. Johan de Graeve จะนำคณะจาก Group T เยือนประเทศไทยในเดือนธันวาคมศกนี้

ไทย