เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เยี่ยมชม Group T มหาวิทยาลัย Leuven
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ชมการแสดงไวโอลินโดย อ.เบิร์ด ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ ที่ Knokke

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูใหญ่ คุณครู โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!” รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่ชนะการประกวดวาดภาพซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัวร่วมด้วย

     สถานเอกอัครราชทูตได้ฯ เริ่มดำเนินโครงการ “Sawasdee Thailand!” เมื่อปี 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โดยนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  อาทิ การฝึกการไหว้และพูด “สวัสดี” การสาธิตประเพณีรดน้ำสงกรานต์ รวมทั้งการชิมขนมไทย ผลไม้และน้ำผลไม้ไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต และได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพหัวข้อ “ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย”

     ในปีนี้มีนักเรียนมากกว่า 120 คน จาก 5 โรงเรียนที่เข้าโครงการฯ ได้แก่โรงเรียน St. Joseph, La Farandole, The European School of Brussels (Uccle),  Institut  Marie Immaculée-Montjoie และ School No. 7 Bois de la Cambre และนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพ ได้แก่ (1)  ด.ญ. Anastasiia Klus ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie (รางวัลที่ 1) (2) ด.ญ. Anna Maria Niemczak ชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียน The European School of Brussels (Uccle) (รางวัลที่ 2) (3) ด.ญ. Giulietta Di Tomasso ชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียน The European School of Brussels (Uccle) (รางวัลที่ 3) (4) ด.ญ. Irina Bredikhina ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie (รางวัลชมเชย) และ (5) ด.ญ. Maëlle Cloes ชั้นประถมปีที่ 3 The European School of Brussels (Uccle) (รางวัลชมเชย) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผลงานที่ชนะการประกวดภาพวาดมาทำเป็นกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์

     ในปี 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินโครงการ “Sawasdee Thailand!” ในเดือนมีนาคม โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ thaibxl@thaiembassy.be

ไทย