งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาง Kathrin Deventer เลขาธิการ European Festivals Association และนาง ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน.

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ชมการแสดงไวโอลินโดย อ.เบิร์ด ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ ที่ Knokke

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และภริยา ร่วมชมการแสดงเดี่ยวไวโอลิน โดยอาจารย์เบิร์ด ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ หัวหน้าวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony Orchestra) ที่มีอายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งวงและนักไวโอลินชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่คอนเสิร์ตดนตรีประจำปีครั้งที่ 38 จัดโดยสมาคมบริการ Marnixring “De Blinckaert” Knokke-Heist ที่ Casino Knokke

     การแสดงอื่นๆ ประกอบด้วยเดี่ยวทรัมเป็ตโดยนาย Benny Wiame นักทรัมเป็ตที่มีชื้อเสียงของเบลเยียม และการแสดง Peer Gyny Suites โดย Lier Symphony Orchestra นำโดยนาย Rik Ghesquière หัวหน้าวง ประกอบการอ่านละครโดยนาง Kristin Heyligers

     ในการเยือนเบลเยียมครั้งนี้ อาจารย์เบิร์ด ศิริพง ทิพย์ธัญ ได้แสดงที่เมือง Lier เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 และที่ Knokke เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โดยสมาคมบริการ Marnixring “De Blinckaert” Knokke-Heist นำเงินรายได้จากการขายบัตรชมคอนเสิร์ตดนตรีประจำปีดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมดนตรีและศิลปะ

ไทย