เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ชมการแสดงไวโอลินโดย อ.เบิร์ด ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ ที่ Knokke
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาง Kathrin Deventer เลขาธิการ European Festivals Association และนาง ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน.

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Kathrin Deventer เลขาธิการ European Festivals Association (EFA) นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการโอกาสและลู่ทางการจัดนิทรรศการในประเทศไทยซึ่งนาง Deventer ได้แสดงความสนใจที่จะจัดกิจกรรมในประเทศไทยในปี 2559

ไทย