เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาง Kathrin Deventer เลขาธิการ European Festivals Association และนาง ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน.
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมเชอราตัน  กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนแขกร่วมดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทย ในโอกาสนี้ มีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 400 คนประกอบด้วย อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ผู้แทนกองทัพเบลเยียม ผู้แทนระดับสูงจากคณะกรรมาธิการยุโรปและกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป สภาชิกสภายุโรป คณะทูต และคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม

ไทย