ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ปิดทำการวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานวันพ่อ ณ วัดไทยธรรมาราม

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่ Tramsschapp Cultural Centre ลักเซมเบิร์ก ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยอัครราชทูตได้เชิญชวนแขกร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแกรนด์ดยุกอองรีแห่งลักเซมเบิร์ก หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทยได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ ได้มีการนำเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียงกันเพื่อแปรอักษรเป็นข้อความว่า “WE LOVE KING” ในโอกาสนี้ มีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 140 คนประกอบด้วย ผู้แทนสำนักพระราชวัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์กและข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุูทูต กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก ประธานหอการค้าสหรัฐฯประจำลักเซมเบิร์ก และคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์ก

ไทย