เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานวันพ่อ ณ วัดไทยธรรมาราม
เอกอัครราชทูตนพปฎฯ พบหารือกับนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ และสรุปผลการหารือกับหน่วยงานด้านขนส่งของเบลเยียมและอียู

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้วิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เพื่อบรรยายสรุปผลการหารือและศึกษาดูงานกับกระทรวงคมนาคมเบลเยียม (Service Public Federal Mobilite et Transports) และคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการคมนาคมขนส่ง (DG Mobility and Transport, European Commission) โดยมีประเด็นสำคัญในการศึกษาการกำหนดนโยบายการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติ โอกาส และอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อนำไปปรับใช้ในบริบทของไทยและอาเซียน

IMG_6124IMG_6157IMG_6113land4 - Copy land2 - Copy

ไทย