รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ และสรุปผลการหารือกับหน่วยงานด้านขนส่งของเบลเยียมและอียู
เอกอัครราชทูตเวียตนามประจำเบลเยียมและอียู เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตนพปฎฯ พบหารือกับนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม และนาย Jonathan Broodcoorens เจ้าหน้าที่โต๊ะไทย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม โดยมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ                อัครราชทูต เข้าร่วมด้วย

     ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ (1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา (2) สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย (3) การจัดการประชุม Political Consultations ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย (4) งานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่จังหวัดพังงา (5) ผลของ Economic Mission นำโดยเจ้าหญิงแอสตริทเยือนสิงคโปร์และมาเลเซีย และ (8) กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและโอกาสความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ไทย