เอกอัครราชทูตนพปฎฯ พบหารือกับนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูต พบปะหารือเอกอัครราชทูตจีนประจำสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูตเวียตนามประจำเบลเยียมและอียู เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 – 12.30 น. เอกอัครราชทูตเวียตนามประจำเบลเยียม/อียู นาย Vuong Thua Phong เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อแนะนำตัวหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตเวียตนามประจำประเทศเบลเยียมและสหภาพยุโรป โดยเอกอัครราชทูตได้หารือถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างเวียตนามและไทย ทั้งในกรอบทวิภาคีและอาเซียน รวมทั้งการเตรียมแผนงานกิจกรรมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์และการรับหน้าที่ผู้ประสานงานความสัมพันธ์ ASEAN-EU ของไทยต่อจากเวียตนาม

ไทย