ประกาศขายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 21 รายการ
ประกาศฝ่ายความมั่นคงเบลเยียมยกระดับเตือนภัยการก่อการร้าย

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการที่สถานเอกอัครราชทูต อย่าจอดรถบริเวณริมกำแพงสถานทูต ถนน Clairiere/ Bosplein

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการที่สถานเอกอัครราชทูต อย่าจอดรถบริเวณริมกำแพงสถานทูต ถนน Clairiere/ Bosplein เนื่องจากเป็นบริเวณห้ามจอดและตำรวจจราจรสามารถยกลากรถยนต์ของท่านไปได้

pk1 

แนะนำบริเวณสำหรับจอดรถ http://www2.thaiembassy.be/contact-us/

ไทย