เอกอัครราชทูต พบปะหารือเอกอัครราชทูตจีนประจำสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เยือนลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์พบรองคณบดี มหาวิทยาลัย Katholieke Universiteit Leuven

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 58 เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ พร้อมด้วย ผช.ทูตฝ่ายวิทยาศาตร์ และข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับ ศ.ดร. Danny Pieters รองคณบดี อธิการบดี และ หัวหน้าภาควิชา Pharmaceutical พร้อมทั้ง คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัย Katholieke Universiteit Leuven เพื่อหาลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระหว่างไทย-เบลเยียม โดยเฉพาะในด้าน Bio-pharmaceutical

IMG_6457 IMG_6459 IMG_6464 IMG_6466 IMG_6486 IMG_6492 IMG_6501   IMG_6515 IMG_6520 IMG_6523

ไทย