เอกอัครราชทูตเวียตนามประจำเบลเยียมและอียู เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์พบรองคณบดี มหาวิทยาลัย Katholieke Universiteit Leuven

เอกอัครราชทูต พบปะหารือเอกอัครราชทูตจีนประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 12.30 – 14.00 น. เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบแก่ เอกอัครราชทูต Yang Yanyi และเจ้าหน้าที่ทางการทูตจากคณะผู้แทนจีนประจำสหภาพยุโรป โดยมี อัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ (1) การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในกรอบต่างๆ (2) ความพร้อมของจีนในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาขนกับอาเซียนและอียู (3) ความคืบหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4) ความสัมพันธ์กับอียูของไทยและจีน (5) ความคืบหน้าของสถานการณ์การเมืองไทย (6) การดำเนินความสัมพันธ์ของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์และสมาชิกรัฐสภา ยุโรป และ(7)แผนกิจกรรมสำหรับการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์จีนและอียูครบรอบ 40 ปีของคณะผู้แทนจีนฯ

ไทย