เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์พบรองคณบดี มหาวิทยาลัย Katholieke Universiteit Leuven
Thai Belgian Business Forum “Thailand’s New Investment Climate”

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เยือนลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เยือนลักเซมเบิร์กเพื่อพบกับนาย Gabriel Baptista ผอ.กรมการเมืองรับผิดชอบภูมิภาคเอเชีย อาเซ็ม และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก โดยได้หารือเรื่อง (1) สถานการณ์ทางเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทย (2) ความเป็นไปได้ในการจัดการเยือนประเทศไทยโดยนักธุรกิจระดับสูงของลักเซมเบิร์ก (3) การจัดการประชุม ASEM Symposium และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM ที่ประเทศไทยวันที่ 30 มีนาคม 2558 และ (4) การพบหารือระหว่างคณะเอกอัครราชทูตอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

จากนั้นเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้พบกับนาย François Kremer กงสุลกิตติมศักดิ์ลักเซมเบิร์กและได้ชมแบบของอาคารสำนักงานสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลักเซมเบิร์ก แห่งใหม่รวมทั้งหารือเรื่องการสนับสนุนการดำเนินการซื้อสถานที่จัดตั้งวัดพุทธาราม ลักเซมเบิร์กแห่งใหม่และได้พบผู้แทนชุมชนไทยในลักเซมเบิร์กเพื่อหารือถึงแนวทางในการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดิน รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนไทย อาทิ งานสงกรานต์ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 เมษายน 2558 ที่ศูนย์วัฒนธรรม Tramsschapp ที่ลักเซมเบิร์ก

6589 (1024x768)  

ไทย