เอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ศึกษาดูงานที่ AWDC
เอกอัครราชทูตมาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thai Vlaacs ณ เมือง Antwerp

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thai Vlaacs ณ เมือง Antwerp ในการนี้ ทางสมาคม Thai Vlaacs ได้จัดตัวอย่างการสอนภาษาไทยที่ทางสมาคม Thai Vlaacs ได้มีการจัดสอนแก่ชาวเบลเยียมที่สนใจ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย

 

IMG_7562 IMG_7564 IMG_7569 IMG_7570 IMG_7574 IMG_7576

ไทย