เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thai Vlaacs ณ เมือง Antwerp
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตมาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. Dato’ Nafisah Binti Mohamed เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และอียู เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อแนะนำตัวหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และอียู โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน และหารือถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์

ไทย