เอกอัครราชทูตมาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมนิทรรศการการท่องเที่ยวไทยในงาน salon des vacances ครั้งที่ 58 ที่ศูนย์การประชุมบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ดร. Mark Higgie เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อแนะนำตัวหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเอกอัครราชทูตระหว่างศึกษาเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และพูดคุยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกับเบลเยียมและอียู รวมทั้งการริเริ่มการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนและคู่ภาคีต่างๆ ของอาเซียน ซึ่งเอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงการจัดงาน Thailand-Belgium Science Technology and Innovation Forum ในวันที่ 20 -25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้เอกอัครราชทูตยังได้มีโอกาสชี้แจงคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง และสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเทศไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์นำการพัฒนาเข้าสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ไทย