เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมนิทรรศการการท่องเที่ยวไทยในงาน salon des vacances ครั้งที่ 58 ที่ศูนย์การประชุมบรัสเซลส์
การสัมมนา “Thai Belgian Business Forum: Thailand’s New Investment Climate”

เอกอัครราชทูตจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และภริยาได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จาก วัดไทยธรรมาราม (Waterloo) วัดพุทธาราม (Sint Niklaas) วัดธัมมปทีป (Mechelan) และ วัดพระธรรมกาย-เบเนลักซ์ และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วม

ไทย