คำกล่าวเปิดการประชุม Thailand – Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1 โดย เอกอัครราชทูต
Do not buy ivory and ivory products in Thailand!

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เยือนกรุงบรัสเซลส์

 

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 58 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน ได้มาเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับศักยภาพประเทศไทยและอาเซียน ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

โดยในวันที่ 1 มี.ค.  58  ดร. สุรินทร์ฯ ได้พบและให้ข้อแนะนำแก่นักเรียนไทยในเบลเยียมและข้าราชการทีมประเทศไทย และในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำ ดร. สุรินทร์ฯ ได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอียู และสถานการณ์การเมืองไทย กับผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป สมาชิกสภายุโรป เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกประจำสหภาพยุโรป  และเอกอัครราชทูตของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประจำสหภาพยุโรป

ในวันที่ 2 มี.ค. 58 เวลา 10.00 – 12.15 น. สถานเอกอัครราชทูต และ สถาบัน Friends of Europe ได้ร่วมจัดการสัมมนา หัวข้อ “ ASEAN in the 21st Century – What’s happening and why it matters” ณ Cercle de Lorraine โดยมี ดร. สุรินทร์ฯ เป็นผู้ให้การบรรยายและตอบคำถาม เกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนต่อสหภาพยุโรป พัฒนาการและแนวโน้มอนาคตของอาเซียนและของประเทศไทย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน  จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูต ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน  ในช่วงเวลา 12.30 – 15.00 น. ดร. สุรินทร์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Round-table Conference- Luncheon with Dr. Surin Pitsuwan ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจัดร่วมกับ American European Community Association (AECA) โดยมีผู้เข้าร่วมคือผู้แทนระดับสูงจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น P&G IBM AT&T MOODY’S และ Philip Morris International เป็นต้น โดย ดร. สุรินทร์ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย นอกจากนี้ ดร. สุรินทร์ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์แก่ หัวหน้าบรรณาธิการนิตยสาร Mo* ซึ่งเป็นนิตยสารรายไตรมาสและเว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ไทย