ขอเชิญสมัครร่วมออกร้านในงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2015
การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

โครงการส่งเสริมอาหารไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสำหรับสมาชิกสมาคมสตรีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Women’s Association: APWA)

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 58 เวลา 10.00-15.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาหารไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาหารไทย เผยแพร่การทำอาหารไทยที่บ้านเพื่อรับประทานเองและเป็นส่วนหนึ่งของเมนูงานเลี้ยงรับรอง ส่งเสริมวัตถุดิบสำหรับปรับปรุงอาหารไทยและสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดย นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ ภริยาเอกอัครราชทูตได้เชิญสมาชิกสมาคมสตรีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Women’s Association: APWA) ประกอบด้วยภริยาคณะทูตานุทูตและนักการทูตสตรีประจำเบลเยียม และองค์กรระหว่างประเทศประมาณ 30 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

**************

apwa1 apwa3.1 apwa3 apwa4 apwa5.1 apwa5 apwa6.1 apwa7.1 apwa7.2 apwa7 apwa8 apwa9 apwa10

ไทย