การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์
นักเรียนจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

นักเรียนจากโรงเรียน European School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ต้อนรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียน European School (Uccle) พร้อมด้วยนาย Xavier Vergez คุณครูประจำชั้น และผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรม รวม 33 คน ภายใต้โครงการ “Sawasdee Thailand!” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โดยนายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยและการดำเนินชีวิตในหนึ่งวันของเด็กนักเรียนไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อาทิ การฝึกการไหว้และพูด “สวัสดี” การสาธิตประเพณีรดน้ำสงกรานต์ รวมทั้งการชิมขนมไทย ผลไม้และน้ำผลไม้ไทยนำเสนอโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นภาษาฝรั่งเศส

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพหัวข้อ “ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย” โดยให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับประเทศไทยส่งประกวดและจะประกาศผลในเดือนพฤษภาคมต่อไป

โครงการ “Sawasdee Thailand!” จัดขึ้นเป็นปีที่สามโดยมีโรงเรียนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและเฟลมิชร่วมโครงการฯ 4 โรงเรียนได้แก่ European School, Institut Marie Immaculée-Montjoie, St. Joseph School และ Sint-Jozefschool โดยนักเรียนจาก Institut Marie Immaculée-Montjoie จะมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

ไทย