นักเรียนจากโรงเรียน European School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
นักเรียนจากโรงเรียน St. Joseph ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

นักเรียนจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie พร้อมด้วยนาง Anne Le Riche ครูใหญ่และผู้ช่วยดูแลนักเรียน รวม 24 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!” ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต กล่าวต้อนรับนักเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศส จากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยและการชิมขนมไทย ผลไม้และน้ำผลไม้ไทยนำเสนอโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

โครงการ “Sawadee Thailand!” จัดขึ้นเป็นปีที่สามติดต่อกันระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม ที่ผ่านมานักเรียนจาก European School (Uccle) ได้มาร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 และโรงเรียน St. Joseph จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2558

 

 

ไทย