นักเรียนจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
เอกอัครราชทูตพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ลักเซมเบิร์ก

นักเรียนจากโรงเรียน St. Joseph ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียน St. Joseph และนาง Véronique Rusquart คุณครูประจำชั้น และผู้ช่วย รวม 21 คน ได้เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

ปีนี้เป็นที่สามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการ “Sawasdee Thailand!” เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โครงการ “Sawasdee Thailand!” ปี 2558 จะจัดขึ้นอีกสองครั้งสัปดาห์หน้าในวันอังคารที่ 31 มีนาคม และวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558

ที่ผ่านมานักเรียนจาก European School และ Institut Marie Immaculée-Montjoie และ ได้มาร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม และพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ตามลำดับ

 

 

ไทย