เอกอัครราชทูตพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ลักเซมเบิร์ก
กงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

นักเรียนจากโรงเรียน Sint-Jozef ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 และวันพฤหัสบดั้ 2 เมษายน 2558 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จำนวน 25 คน และปีที่ 3 จำนวน 26 คน จากโรงเรียน Sint-Jozef และคุณครูประจำชั้น 4 คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand” ปี 2558 ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยเป็นครั้งแรกที่นักเรียนจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาดัตช์เข้าร่วมโครงการ

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ กล่าวต้อนรับนักเรียนเป็นภาษาเฟลมิช จากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนไทยในหนึ่งวัน อาทิเช่น การเดินทางไปโรงเรียน การเคารพธงชาติ รวมไปถึงวิธีการรับประทานอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมไทยกับประสบการณ์โดยตรง เช่น การฝึกทักทาย และการนับเลขเป็นภาษาไทย การชิมขนมไทย การเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน รวมไปถึงการสาธิตการรดน้ำสงกรานต์ ซึ่งได้สร้างความประทับใจและความเพลิดเพลินให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

โครงการ “Sawasdee Thailand!” เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 และปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ดำเนินโครงการเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาดัตช์ ในปีนี้โครงการ “Sawasdee Thailand!” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน The European School of Brussels (Uccle), Institut Marie Immaculée-Montjoie, St. Joseph และ Sint-Jozef

        

 

ไทย