คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2558
ข่าวสารนิเทศ – ไทยผิดหวังต่อการที่สหภาพยุโรป (EU) ออกใบเหลือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการอย่างจำกัดในวันที่ 22 เมษายน 2558

ประกาศ 22 เม.ย. 58

ไทย