ข่าวสารนิเทศ – ไทยผิดหวังต่อการที่สหภาพยุโรป (EU) ออกใบเหลือง
เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงาน Seafood Expo Global และ Seafood Processing Global 2015

กงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ดำเนินโครงการกงสุญสัญจร เพื่อให้บริการงานด้านกงสุล เช่น การทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์ ให้แก่พี่น้องชาวไทยในลักเซมเบิร์ก และพื้นที่ใกล้เคียง ณ เมือง Moufort ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้มารับบริการกงสุล ประมาณ 30 คน

IMG_8183 (2) IMG_8182 (2) IMG_8181

ไทย