ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการอย่างจำกัดในวันที่ 22 เมษายน 2558
กงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

ข่าวสารนิเทศ – ไทยผิดหวังต่อการที่สหภาพยุโรป (EU) ออกใบเหลือง

ข่าวสารนิเทศ

ไทย