กงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก
คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าคารวะอุปทูต

เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงาน Seafood Expo Global และ Seafood Processing Global 2015

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.45 – 13.00 น. เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ พร้อมด้วย นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี) นายสุภาค โปร่งธุระ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เยี่ยมชมงาน Seafood Expo Global และ Seafood Processing Global ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลและประมงที่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2558 มีผู้ประกอบการประมาณ 1,700 บริษัทจาก 75 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ได้นำคณะผู้ประกอบการอาหารทะเลของไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจำนวน 9 ราย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า พบปะลูกค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อรักษาและขยายตลาดสินค้าประมงไทย โดยนางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำเอกอัครราชทูตเยี่ยมชม Thailand Pavilion และบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน อาทิ CP Foods (CPF) และ Thai Union Frozen Products (TUF) จากนั้น เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้ร่วมกิจกรรมของ Thailand Pavilion โดยร่วมสาธิตการทำอาหารไทยและปรุงอาหารไทยแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม ซึ่งกิจกรรมของ Thailand Pavilion ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

ต่อมาในเวลา 15.30 – 18.00 น. เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พร้อมด้วย นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand’s Effort in Combating IUU Fishing and Human Trafficking ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ สถานที่จัดงาน Seafood Expo Global โดยเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีพลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์  ปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง และ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เป็นผู้ร่วมบรรยายข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 ราย

และหลังจากการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า เอกอัครราชทูต ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ประกอบการที่ไปเข้าร่วมงานในปีนี้ รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์และเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ นางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก และนางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยทูตฝ่ายเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ร่วมตอบคำถามจากสื่อมวลชนในช่วงหลังอาหารค่ำ

IMG_8206 (1024x768) IMG_8221 (1024x768) IMG_8235 (1024x768) IMG_8239 (1024x768) IMG_8242 (1024x768) IMG_8255 (1024x768) IMG_8262 (1024x768) IMG_8270 (1024x768) IMG_8273 (1024x768) IMG_8282 (1024x768) IMG_8284 (1024x768) IMG_8286 (1024x768) IMG_8287 (1024x768) IMG_8296 (1024x768) IMG_8306 (1024x768) IMG_8308 (1024x768) IMG_8315 (1024x768) IMG_8323 (1024x768) IMG_8325 (1024x768) IMG_8329 (1024x768) IMG_8337 (1024x768) IMG_8338 (1024x768) IMG_8345 (1024x768) IMG_8358 (1024x768) IMG_8374 (1024x768) IMG_8378 (1024x768) IMG_8396 (1024x768) IMG_8402 (1024x768) IMG_8419 (1024x768) IMG_8421 (1024x768) IMG_8429 (1024x768) IMG_8430 (1024x768) IMG_8437 (1024x768) IMG_8443 (1024x768) IMG_8444 (1024x768) IMG_8446 (1024x768)

ไทย