คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าคารวะอุปทูต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมปทีป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม

 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดความสามารถหนูน้อยนางสงกรานต์ด้วย

IMG_3957IMG_3959IMG_3974IMG_3966IMG_3964IMG_3981IMG_3986IMG_4172IMG_3988

 

 IMG_4185         

ไทย