เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ ลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมปทีป

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูตได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมปทีป

 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นในพิธีรดน้ำดำหัว และกล่าวอวยพรและชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วย

 

 IMG_8090IMG_8092IMG_8094

IMG_8103IMG_8106

 IMG_8115 IMG_8108 IMG_8107     

ไทย