เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดธัมมปทีป
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมประชุมกับ Food Valley NL ณ เมือง Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ ลักเซมเบิร์ก

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์ ของสมาคมเพื่อนไทย-ลักเซมเบิร์ก ณ Moutfort Culturel Centre โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน

 

IMG_4999

IMG_5012 IMG_5017 IMG_5025 IMG_5029 IMG_5033 IMG_5046 IMG_5057

ไทย