เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงาน Seafood Expo Global และ Seafood Processing Global 2015
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม

คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าคารวะอุปทูต

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.45 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะนิสิตของหลักสูตรเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ อุปทูต และรับฟังการนำเสนอในหัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเบลเยี่ยม พร้อมด้วยการให้ข้อมูลความสัมพันธ์ของประเทศไทยและสหภาพยุโรปในแง่มุมต่างๆ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี) และนายสุภาค โปร่งธุระ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป) เข้าร่วมด้วย

IMG_8450 (1024x768) IMG_8454 (1024x768) IMG_8457 (1024x768) IMG_8460 (1024x768) IMG_8463 (1024x768) IMG_8466 (1024x768) IMG_8468 (1024x768) IMG_8470 (1024x768) IMG_8471 (1024x768) IMG_8473 (1024x768) IMG_8474 (1024x768) IMG_8475 (1024x768)

ไทย