เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ ลักเซมเบิร์ก
คณะจากโครงการการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมประชุมกับ Food Valley NL ณ เมือง Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น. เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กับ นาย Roger van Hossel Managing Director ของ Food Valley NL และ นาย Charon Zondervan Programme Leader ของ Wageningen UR Food & Biobased Research ที่เมือง Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

คณะผู้บริหารของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น ได้เดินทางมาศึกษาลู่ทางในการนำรูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการผลักดันของภาคเอกชนที่ยุโรป เพื่อนำไปปรับใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย

เอกอัครราชทูตได้ตอบรับคำเชิญของคณะฯ ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนจากการจัดโครงการ Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กรุงเทพฯ ซึ่ง เอกอัครราชทูตได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมและรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร “Restaurant of the Future” ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค อาหารซึ่งตั้งอยู่ใน Food Valley NL ด้วย

Food Valley NL เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบ Public-Private Partnership (PPP) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย Wageningen Universiteit ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตรและเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรจำนวนมากกว่า 140  แห่ง รวมทั้งให้บริการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาและเชื่อมต่อทางธุรกิจและความร่วมมือสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว

IMG_8159 (1024x766) IMG_8109 (1024x768) IMG_8151 (1024x768) IMG_8116 (1024x768) IMG_8113 (1024x768) IMG_8124 (1024x768) IMG_8126 (1024x768) IMG_8128 (1024x768) IMG_8134 (1024x768) IMG_8135 (1024x768) IMG_8146 (1024x768) IMG_8141 (1024x768) IMG_8154 (1024x768) IMG_8158 (1024x767)

ไทย