คณะจากโครงการการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
คณะหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 เยือนกรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมงาน “Thailand Fan Club”

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนกงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ได้ร่วมงาน “Thailand Fan Club” ระหว่างเวลา 18.30-23.00 น. ณ Theatre Vaudeville กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปารีส เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิก Thailand Fan Club ผู้ชื่นชอบและรักประเทศไทย โดยเชิญสมาชิก Thailand Fan Club 100 ราย ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สื่อมวลชน และ Blogger รวมทั้งสิ้น 150 คน

งาน “Thailand Fan Club” ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และทะเล วัฒนธรรมประเพณีไทย ศิลปะอาหารไทย และภาพยนตร์นานาชาติ    ที่ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ ในรูปแบบของเกมส์โชว์ เพื่อค้นหาแฟนพันธุ์แท้ของประเทศไทย     โดยผู้ชนะเลิศได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ โรงแรมที่พัก และ บัตรรับประทานอาหาร ในระหว่างงานจะมีการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่าน Facebook, Twitter, Instragram ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเฟลมิช และภาษาดัชท์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ #mathailande หรือ #mijnthailand (“ประเทศไทยของฉัน”)

IMG_8476 (1024x768) IMG_8479 (1024x768) IMG_8482 (1024x768) IMG_8486 (1024x768) IMG_8488 (1024x768) IMG_8490 (1024x768) IMG_8494 (1024x768) IMG_8496 (1024x768) IMG_8498 (1024x768) IMG_8499 (1024x768) IMG_8501 (1024x768) IMG_8502 (1024x768) IMG_8505 (1024x768) IMG_8506 (1024x768) IMG_8507 (1024x768) IMG_8508 (1024x768) IMG_8509 (1024x768) IMG_8511 (1024x768) IMG_8514 (1024x768)

ไทย