เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
เอกอัครราชทูตฯ จัดให้ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบกับสมาชิกรัฐสภายุโรป

งาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2015 เมือง Antwerp

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ร่วมกับเทศบาลนครอันตเวิร์ป สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองอันตเวิร์ป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบินไทยได้จัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2015 ณ จัตุรัส Groenplaats  ซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยในปีนี้ แม้วันแรกจะมีอากาศเย็นแต่ก็มีผู้มาร่วมงานทั้งสองวันไม่ต่ำกว่า  60,000 คน

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนาย Philip Heylen เทศมนตรีด้านวัฒนธรรมเมืองอันตเวิร์ปเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดและ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  ซึ่งเป็นครั้งที่สามที่ได้จัดงานเทศกาลไทย ณ จัตุรัส Groenplaats โดยได้มีการจัดงาน “Songkran Festival 2008” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2551 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม และงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2012 เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2555  ซึ่งประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงานในทุกครั้ง

งาน “Amazing Thai Weekend in Antwerp 2015” ได้นำเสนอลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการเข้ากับหัวข้อหลักของการท่องเที่ยวไทยประจำปีนี้ที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม “วิถีไทย” ผ่านการแสดงถึงความเป็นไทย ทั้งอาหาร สินค้าประดิษฐ์ การนวดแผนไทย การแสดงแบบเครื่องแต่งกายสตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยชุมชนไทยในเบลเยียม การแสดงโปงลางจากคณะวิทยาลัยนาฏศิลป์มหาสารคามโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การแสดงดนตรีแจ็ส วง Jazzminions โดยคณะของอาจารย์ภาธร ศรีกรานนท์จากประเทศไทย และมวยไทยโดยค่ายมวยไทยในเบลเยียม ฯลฯ  โดยมีร้านอาหารและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเต็มพื้นที่ซึ่งได้แบ่งออกเป็นโซนพื้นที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร  ร้านขนมไทย ผักและผลไม้สด สินค้าหัตถกรรมไทย  บริษัทท่องเที่ยว และองค์กรการกุศล รวม 53 ร้าน จำนวน 62 เต็นท์ นอกจากนี้  Miss Belgium 2015 ซึ่งเป็นชาวอันตเวิร์ป ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานในช่วงเช้าของวันที่ 9  พฤษภาคม 2558  และได้สร้างสีสันอันงดงามที่งานด้วย

ก่อนปิดงานในแต่ละวัน ได้มีการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย   และในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเมืองและประชาชนเมืองอันตเวิร์ปที่ได้สนับสนุนประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมการกุศลสำหรับองค์กรเอกชน “Payoke” ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นของเมืองอันตเวิร์ปที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และมีส่วนช่วยเหลือหญิงไทยด้วย

************

    Amazing Thai Weekend Antwerp (sun)

 GetAttachment GetAttachment (2) GetAttachment (1)         Amazing Thai Weekend Antwerp (sat) Amazing Thai Weekend Antwerp (sat) Amazing Thai Weekend Antwerp (sat) Amazing Thai Weekend Antwerp (sun) Amazing Thai Weekend Antwerp (sun) 20150509_100744 (1024x576) 20150509_105329 (1024x576) 20150509_105703 (1024x576) 20150509_120911 (1024x576) 20150509_123830 (1024x576) 20150509_123953 (1024x576) 20150509_124529 (1024x576) 20150509_182932 (1024x576) IMG_3555 (1024x768) IMG_3579 (1024x768) IMG_3581 (1024x768) IMG_3584 (1024x768) IMG_3590 (1024x768) IMG_3597 (1024x768) IMG_3607 (1024x768) IMG_3624 (1024x768) IMG_3631 (1024x768) IMG_3640 (1024x768) IMG_3659 (1024x768) IMG_3672 (1024x768) IMG_3748 (1024x768) IMG_3787 (1024x768) IMG_3792 (1024x768)

ไทย