งาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2015 เมือง Antwerp
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)อันดับที่ 100 อย่างเป็นทางการ

เอกอัครราชทูตฯ จัดให้ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบกับสมาชิกรัฐสภายุโรป

                      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเชิญจากสหภาพยุโรปเข้าร่วมงาน The European Development Days forum on global cooperation and development “European Year for Development (EYD2015)” ที่กรุงบรัสเซลส์ และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Ms.Neena Gill สมาชิกรัฐสภายุโรป ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านอาเซียน และ Prof.Dr.Klaus Buchner สมาชิกรัฐสภายุโรป ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นสมาชิกคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ร่วมงานเลี้ยงด้วย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทยและสหภาพยุโรป พัฒนาการทางการเมืองของไทย การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานประมงผิดกฎหมายของไทย และประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย โดยมีนายภูวดล วีรเวชพิสัย ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Ms.Sanne De Meyer ผู้ช่วยด้านกิจการต่างประเทศของ สส. Gill อัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมด้วย

IMG_5140 (640x480) IMG_5145 (640x480) IMG_5144 (640x480) IMG_5153 (640x480) IMG_5151 (640x480) IMG_5156 (640x480)

ไทย