ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติ
June 15, 2015
ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10
June 22, 2015

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

                        สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ 

นางสาวนวลพรรณ ธรรมมโนวานิช 

************************

ไทย