เอกอัครราชทูตฯ จัดให้ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบกับสมาชิกรัฐสภายุโรป
ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)อันดับที่ 100 อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นตัวแทนประเทศไทยในพิธียื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) หรืออนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (Revised Kyoto Convetion) อย่างเป็นทางการ ต่อนาย KunioMikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลกระหว่างการประชุมใหญ่ของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council Sessions) ประจำปี 2558 ขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ณ กรุงบรัสเซลส์

ปัจจุบันมีภาคีสมาชิก 99 ประเทศ โดยประเทศในอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้วได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกลำดับที่ 100และประเทศเซียร์ราลีโอนเป็นภาคีสมาชิกลำดับที่ 101

 

ไทย