ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำทีมสมาคม-เอกชน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์

ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครมายังที่อยู่ตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นี้ 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร: >>  Doc_form_Essence_of_Thailand_X

ไทย