ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2558

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำทีมสมาคม-เอกชน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์

post-231994-0-41178400-1424901193_thumb

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน สนับสนุนรัฐบาลในการใช้ พ.ร.บ.การประมง – พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข รับปฏิบัติเต็มที่ ไม่ซื้อวัตุดิบอาหารทะเลจากเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมาย (IUU) และใช้แรงงานเด็ก แรงงานการค้ามนุษย์ผิดกฏหมาย พร้อมเรียกร้องรัฐให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อเช้านี้ (16 มิ.ย. 2558) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในส่วนคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และ คณะกรรมการธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำโดยดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย และสมาชิกทั้งหมดของทุกสมาคม โดยเฉพาะบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในห่วงโซ่การผลิต บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีฟีเอฟ ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ซีแวลูกรุ๊ป อันดามันซีฟู้ดกรุ๊ป และ บริษัททีอาร์เอฟ ฟีต มิลล์ จำกัด แถลงข่าว ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนสนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ สนับสนุนรัฐบาลในการใช้ พ.ร.บ. การประมง -พ.ร.บ. ค้ามนุษย์ฯ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเตืมแก้ไข รวมถึงกฏหมายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง รับปฏิบัติเต็มที่ ไม่ซื้อวัตุดิบอาหารทะเลจากเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมาย (IUU)และใช้แรงงานเด็ก แรงงานการค้ามนุษย์ผิดกฏหมาย พร้อมเรียกร้องรัฐให้บังคับใช้กฏหมายฯอย่างเคร่งครัด ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตั้งแต่กลางปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยถูกสื่อต่างประเทศโจมตีหนัก เรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ ของเรือประมงไทย รวมทั้ง การถูกสหภาพยุโรป หรืออียู ให้ใบเหลืองประเทศไทย ในสินค้าประมง เพื่อเร่งให้แก้ไขการทำประมงผิดกฏหมายฯซึ่งได้สร้างความเสียหาย ส่งผลต่ออุตฯอาหารทะลของประเทศไทย และภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมอย่างมาก ตามที่ทราบกัน ที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ได้ให้ความสำค้ฐ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งได้ปรากฏออกมาเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนั้น

ในส่วนของภาคเอกชน นำโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย และสมาชิกทั้งหมดของทุกสมาคม โดยเฉพาะบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในห่วงโซ่การผลิต บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ซีแวลกรุ๊ป อันดามาซีฟู้ดกรุ๊ป และบริษัททีอาร์เอฟ ฟีด มิลส์ จำกัด จึงได้ออกมาร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐอย่างเต็มที่ ในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้

1) จะสนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถุง พ.ร.บ.การประมุง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 อย่างเต็มที่/เคร่งครัด
2) ไม่ซื้อวัตุดิบอาหารทะเลจากเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฏกหมาย และยกเลิกสัญญา หากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำประมงผิดกฏหมายหรือมีปัญหาเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์
3) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมภาค โดยเข้มงวด เคร่งครัด/จริงจัง กับเรือที่ทำผิดกฏหมาย ทำประมงผิดกฏหมาย (IUU) และเรือประมง ที่มีปัญหาเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย รวมถึงกับธุรกรรมอื่นๆ ในอุตฯการประมงต่อเนื่องอาทิ เช่น ปลาป่น เป็นต้น
4) สนับสนุนให้ตลอดสายห่วงโซ่การผลิตของอุตฯอาหารทะเลไทย ร่วมกันรับผิดชอบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อความยั่งยืนของอุตฯการประมง และอาหารทะเลประเทศไทย
การออกมาประกาศเจตนารมณ์นี้ เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซัพพลายเชน หรือตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมง ทั้งจากการทำประมง และจากการเลี้ยงของไทย แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน มีการผลิตอย่างถูกต้องที่ยั่งยืน สอดคล้องกับมาตราฐานสากล ปลอดจากการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU) ปลอดจากการใช้แรงงานผิดกฏหมายและการค้ามนุษย์ เป็นที่ยอมรับจากสังคมโลก ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าภาครัฐและเอกชน มีความจริงใจ พยายามแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ สามาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย และสมาชิกทั้งหมดของทุกสมาคม โดยเฉพาะบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในห่วงโซ่การผลิต บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีฟีเอฟ ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ซีแวลูกรุ๊ป อันดามันซีฟู้ดกรุ๊ป และ บริษัททีอาร์เอฟ ฟีต มิลล์ จำกัด ให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องดังกล่าว ได้ปฏิบัติกันถูกต้องตามกฏหมายแรงงานในทุกระดับ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานที่ถูกบังคับ และการค้ามนุษย์ มีการดูแลแรงงานให้มีสวัสดิการที่ดีมาโดยตลอด ฯลฯ กาารออกกันมาประกาศชัดเจน เอาจริง โดยเฉพาะการไม่ซื้อวัตถุดิบที่ได้จากผู้ผลิต (เรือประมง, โรงงาน) ที่ผิดกฏหมาย และ/หรือที่ใช้แรงงานผิดกฏหมาย/ค้ามนุษย์ โดยเด็ดขาด วัตถุดิบต้องมีที่มาที่ถูกต้องชัดเจนเท่านั้น (มีระบบที่สามารถตรวจสอบการซื้อได้) และเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดนี้ ก็เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงและปลาป่นของประเทศมีการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืน ดร.พจน์ กล่าวย้ำหนักแน่น ทิ้งท้าย

ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โทร 081-8225623

ไทย