เชิญชวนร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่10 “Discover Thainess”
“ฟ้าทอฝัน” แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Essence of Thailand 2015

 

list1 list2

ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมงาน Essence of Thailand 2015 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังรูปที่ปรากฏข้างต้น และเชิญเข้าร่วมการจับฉลาก ณ สถานทูตใน วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558  เวลา 15.00 น. หากร้านใดไม่สามารถเข้าร่วมได้โปรดแจ้งสถานทูตทางอีเมลล์ eot2015@thaiembassy.be
For all of vendors can check the list above if yours does not exist please contact the embassy as soon as possible. On Monday 13th July 2015 we will start drawing at 15.00 o’clock.

ไทย