“ฟ้าทอฝัน” แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ
เอกอัครราชทูตพบกับนาย Stefan Eck สมาชิกรัฐสภายุโรป

การสัมมนาหัวข้อ “การทำประมงเพื่ออนาคต: สู่การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนในประเทศไทย”

ไทย