การสัมมนาหัวข้อ “การทำประมงเพื่ออนาคต: สู่การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนในประเทศไทย”
สั่งเลิก4เครื่องมือประมงทำลายล้าง

เอกอัครราชทูตพบกับนาย Stefan Eck สมาชิกรัฐสภายุโรป

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและหารือกับนาย Stefan Eck สมาชิกรัฐสภายุโรป พร้อมด้วยผู้ช่วย คือ น.ส. Marie Naass และนาง Sandra Gabriel นาย Eck เป็นสมาชิกผู้แทนรัฐสภายุโรปชาวเยอรมันที่เคยพำนักอยู่ที่ประเทศไทยระยะหนึ่ง มีความสนใจเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ

***************************

ไทย